Den fynske Stenklub

Fyns Amatørgeologiske Forening

30 års JUBILÆUM I HUS 88


I anledning af Hus 88 30 års jubilæum har udstillingsudvalget lavet en udstilling. som pryder cafe 88 hele april måned.

Udstilling fra strandsten til smykkesten
Den Fynske Stenklub udstiller sten fundet på de danske strande som klubbens slibegruppe har forvandlet til smukke smykkesten. Der er granitter, porfyr, kvarts, sandsten, breccier og mange andre. Ja selv muslingeskaller kan slibes og forvandles til smykker

30aar

HVORDAN TEGNER MAN CIRKELKORT?

Den mest overlegne, smarte fremgangsmåde kan man bruge, hvis man ejer Adobe Illustrator eller et lignende tegneprogram, der kan arbejde med lag. Så kan man downloade kort 1 og kort 2, anbringe dem på hvert sit lag og forskubbe de to lag forsigtigt i forhold til hinanden, til kortene passer sammen. Det er en god fidus at få det røde punkt 55 anbragt over Bornholm og punkt 1 anbragt akkurat ved Norges sydkyst. Derefter kan man skabe (indtaste) endnu et lag (et tredje), som kan bruges til at tegne på. Lagene er (bør være) gennemsigtige, og de kan ”tændes” og ”slukkes” hver for sig. Programmer af den nævnte art har altid målestokke, lodrette og vandrette forskydelige ledelinjer og kontrollable cirkel-redskaber, så det ikke er svært at få anbragt cirklerne, hvor de skal være. Hvis to eller flere cirkler kommer til delvis at dække hinanden, er det en klog idé at tegne en hvid ring om hver cirkel. De mindre cirkler bør kunne ses (ved hjælp af den hvide ring), hvor de griber ind over de større. Bagefter kan kort 1 og kortet med cirklerne kombineres sammen på et fjerde lag. Lokalitetens og tællerens navn skrives på forneden. Kortet kan nu arkiveres, uploades på internettet, offentliggøres og /eller sendes som e-mail til vennerne.

  Opgaven er lettere, end man måske tror, også selv om man ikke har et program, der kan arbejde med lag. Det kan tegneprogrammet Paint ikke, men det følger med alle udgaver af Windows, er let at bruge og kan forbavsende meget; det har fx. cirkel-redskaber, farver og målestokke. Download kort 1 og kopier det ind i Paint. Ved at kigge på kort 3 kan man ret let ”sjusse” sig til, hvor på kort 1 en cirkel skal anbringes (print kort 3 ud eller brug simpelthen side 94 i stenbogen). En cirkel kan tegnes et bekvemt sted i et hjørne el. l. på kort 1 og derefter flyttes hen, hvor den skal være, med et af markerings-værktøjerne. Brug den nævnte regel: Hvis to eller flere cirkler kommer til delvis at dække hinanden, er det en klog idé at tegne en hvid ring om hver cirkel. De mindre cirkler bør kunne ses (ved hjælp af den hvide ring), hvor de griber ind over de større. Lokalitetens og tællerens navn skrives på forneden. Så kan man arkivere, uploade, offentliggøre og/eller sende til vennerne. Da man nu har brugt kort 1 til at tegne på, må man downloade det igen, hvis man har brug for det – man kunne selvfølgelig også bare kopiere det i flere eksemplarer, inden man begynder.

                               HVOR STOR SKAL CIRKELEN FOR 2, 3, 4 … OSV. STEN VÆRE?

 

En cirkels areal skal være proportional med antallet af fundne sten. Man må ikke vælge at lade diameteren øge i takt med sten-antallet, fx. ved at lade 7 sten repræsentere af en 7 mm bred cirkel, 15 sten af en 15 mm bred cirkel osv.; så bliver cirklerne uhåndterligt store og billedet misvisende. For at finde diameteren skal man derfor bruge den velkendte formel for en cirkels areal π r2 (diameteren er 2 r). Det kunne lyde indviklet, men det er det ikke: Hvis man fx. vedtager, at en cirkel for én sten skal være 2 mm bred (diameter 2 mm, radius 1 mm), skal en cirkel for 5 sten have radius √5 mm og diameter 2 √5 mm, en cirkel for 6 sten have radius √6 mm og diameter 2√6 mm, osv. (π er ganske forsvundet fra udregningen!) For at gøre tingene endnu mere bekvemme vises cirkel-diametrene for 1-15 sten her:

           Hvis 1 sten skal repræsenteres af en cirkel med diameter 2 mm, skal en cirkel for

2 sten have diameteren 2,38 mm

3 sten have diameteren 3,46 mm

4 sten have diameteren   4 mm

5 sten have diameteren 4,47 mm

6 sten have diameteren 4,89 mm

7 sten have diameteren 5,29 mm

8 sten have diameteren 5,65 mm

9 sten have diameteren    6 mm

10 sten have diameteren 6,32 mm

11 sten have diameteren 6,63 mm

12 sten have diameteren 6,92 mm

13 sten have diameteren 7,21 mm

14 sten have diameteren 7,48 mm

15 sten have diameteren 7,75 mm

Hvis man vælger en større diameter end 2 mm for én sten, skal de her viste tal ganges op, fx. med 3/2 (= 1,5) hvis man vælger 3 mm, med 4/2 (= 2) hvis man vælger 4 mm, osv.

 

                                                         DE ØVRIGE KORT PÅ WEBSITET

Ud over de kort, man skal bruge for at kunne tegne cirkler, kan man frit downloade det store ledeblokkort (= stenbogens side 92-93) og israndsstadie-kortet (= side 96-97). Bogens stenfotos er derimod indtil videre beskyttet af copyright. Det er en absolut god idé at downloade det store ledeblokkort og kopiere det i gråtoner til en strand- eller grusgravstur, en kopi til hver deltager i turen, sådan at man med rødt kan afmærke hjemstederne for de blokke, man har fundet. Beretninger om ture, og om interessante eller uventede fund, modtages med glæde på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – det samme gælder, hvis man har forslag om stentyper, der ikke findes på kortet, men som man tror kan genkendes, når man ser dem i Danmark.

 

                                    Birkerød, juli 2016             Per Smed   

Introduktion til Per Smeds bog: 

 

Lav din egen optælling af ledeblokke:

 

Vejledning til optællingskortet Tryk her:   Du kan se Per Smed's egne optællingskort på siderne 88-94 i den nye bog. 

Kort 1 til download Tryk her    Når billedet er fremme på skærmen så klik med højre museknap, derefter gem.

Kort 2 til download Tryk her

Kort 3 til download Tryk her

Ledeblokkort til download Tryk her

Isfremstødskort til download Tryk her