Den fynske Stenklub

Fyns Amatørgeologiske Forening

   Medlemsskab
   Alle med interesse for geologi kan optages som medlem.
   Fra det fyldte 8. år til det fyldte 14. år, dog ifølge med et voksent medlem.
   Medlemsliste fremlægges på generalforsamlingen.
   Kontingentsatser:
   Barn 8 - 14 år.......Kr.  50,-
   Voksen.................Kr. 240,-
   Ægtepar...............Kr. 370,-